Home Kontakt
01 | 08 | 2014
Menu
Kontakt
# Ime Pozicija
1 Murisa Marić Izvršni direktor
2 Željko Marić Terenski koordinator
3 Emili Rihani Asistent za razvoj
4 Zoran Petoš Menadžer za finansije
5 Bojana Bojanić Asistent menadžera
6 Saša Karalić Terenski koordinator
7 Sandra Ličanin Asistent menadžera za finansije
8 Zoran Banović Koordinator za rad sa potrošačima